ŠABATOVÁ, Klára. It's not culture's fault. Problems of one premise. Anthropologie : [international journal of the science of man]. Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2013, roč. LI, č. 2, s. 243-248. ISSN 0323-1119.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název It's not culture's fault. Problems of one premise
Autoři ŠABATOVÁ, Klára (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Anthropologie : [international journal of the science of man], Brno, Moravian Museum, Anthropos Institute, 2013, 0323-1119.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00071162
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky středoevropská archeologie; archeologická kultura; ideologie; prostor; smyšlená identita, empirický přístup
Klíčová slova anglicky Central European Archaeology; archaeological culture; ideology; space; imaginary entity; empirical approach
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., učo 9482. Změněno: 8. 5. 2014 23:22.
Anotace
"Archaeological cultures" are models of human life in a particular time and space, which come out of the scientific and social mores at the time of their definition. These well-constructed typological-chronological schemes are very stable but imaginary entities. The traits, with which cultures were originally described and with which their quantity and ubiquity were studied (burial rituals, the character of settlements, artefacts, space) have often been influenced by signs from the present. The assigning of cultures was influenced by state borders and even ideologies. The pigeon-holing of assemblages/localities to one or another culture has often been done mechanically, without in-depth analysis. The attempt to define borders leads to the division of culturally joined spaces. Questions (Fragestellung) and methods of the culture-historic paradigm frequently remain inherent in the primary data, which is analysed through the new procedures and complemented with modern scientific topics. We do not consider the term "archaeological culture" problematic in and of itself. We do, however, have an issue with the use of this concept, where instead of an abstract model, which "archaeological culture" is, we create out of an "archaeological culture", genuinely existing entity
Anotace česky
„Archeologické kultury“ jsou modely života lidí v určitém čase a prostoru, které vycházejí z vědeckých a společenských poměrů v době své definice. Tato dobře zkonstruovaná typologicko-chronologická schémata jsou velmi stabilní imaginární entity. Znaky, kterými byly kultury původně popsány, a jejichž kvantitu a rozšíření dosud studujeme (pohřební ritus, charakter sídlišť, artefakty, prostor) byly často doplněny o znaky odrážející současnost. Příslušnost ke kulturám byla ovlivněna státními hranicemi nebo i na základě ideologie. Přiřazování celků/lokalit k některé z kultur je často mechanické bez podrobnější analýzy souvislostí. Snaha o určení hranice vede k rozdělování kulturně spojitých území. Otázky (Fragestellung) a metody kulturně-historického paradigmatu, ale často zůstávají zabudované právě v primárních datech, která jsou novými postupy analyzována a obsahově doplňována moderními vědeckými tématy. Nepovažujeme termín archeologická kultura za problematický sám o sobě. Sporné je naše používání tohoto pojmu, kdy místo abstrahovaného modelu, kterým archeologická kultura je, činíme z archeologické kultury (jedinou možnou) reálnou existující jednotku.
Návaznosti
EE2.3.09.0187, projekt VaVNázev: Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Its_not_cultures_fault.pdf   Verze souboru Šabatová, K. 9. 5. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1159822/Its_not_cultures_fault.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1159822/Its_not_cultures_fault.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1159822/Its_not_cultures_fault.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1159822/Its_not_cultures_fault.pdf?info
Vloženo
Pá 9. 5. 2014 16:52, Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., učo 9482
Atributy
 

Its_not_cultures_fault.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1159822/Its_not_cultures_fault.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1159822/Its_not_cultures_fault.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
112,4 KB
Hash md5
c4488ce4f8fb5082a2d108f3fa88a04f
Vloženo
Pá 9. 5. 2014 16:52

Its_not_cultures_fault.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1159822/Its_not_cultures_fault.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1159822/Its_not_cultures_fault.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
22,4 KB
Hash md5
65363ce8b895e67376cdd7d5c7d6f840
Vloženo
Pá 9. 5. 2014 16:56
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 5. 2022 08:35