PEŠINA, Zbyněk, Vít VYKOUKAL, Marian PALCUT a Jiří SOPOUŠEK. Shear Strength of Copper Joints Prepared by Low Temperature Sintering of Silver Nanoparticles. Electronic Materials Letters. South Korea: Korean Inst Metals Materials, 2014, roč. 10, č. 1, s. 293-298. ISSN 1738-8090. doi:10.1007/s13391-013-3148-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Shear Strength of Copper Joints Prepared by Low Temperature Sintering of Silver Nanoparticles
Název česky Pevnost ve smyku měděných spojů připrených nízkoteplotní sintrací nanočástic stříbra
Autoři PEŠINA, Zbyněk (203 Česká republika), Vít VYKOUKAL (203 Česká republika, domácí), Marian PALCUT (703 Slovensko) a Jiří SOPOUŠEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Electronic Materials Letters, South Korea, Korean Inst Metals Materials, 2014, 1738-8090.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20306 Audio engineering, reliability analysis
Stát vydavatele Korejská republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 1.980
Kód RIV RIV/00216224:14740/14:00074924
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s13391-013-3148-5
UT WoS 000330333300050
Klíčová slova česky Ag; Cu; shear strength; test; nanoparticle;
Klíčová slova anglicky Ag; Cu; pevnost ve smyku; zkouška; nanočástice;
Štítky Ag nanočástice sintering měď substrát spojování, kontrola MP, podil, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Martina Prášilová, učo 342282. Změněno: 11. 3. 2015 09:43.
Anotace
In this work, mechanical properties of Cu-to-Cu joint samples prepared by low temperature sintering of Ag nanoparticle paste have been investigated. The silver nanopaste was prepared by a controlled thermal decomposition of an organometallic precursor. The as-synthesized Ag particles were spherical, with an average diameter of 8.5 nm. The Cu-to-Cu joint samples were made by placing a small amount of Ag nanopaste between two polished Cu plates and sintering at 150C, 200C, 220C and 350C in air. A normal load was applied to aid sintering. Mechanical properties were measured by imposing a uniform stress across the sample bond area and measuring the corresponding strain. The application of external load was found to have a positive effect on the material’s mechanical properties. Furthermore, interestingly high values of shear strength were observed.
Anotace česky
Byly zkoumány mechanické vlastnosti Cu-to-Cu spojů připravených nízkoteplotní sintrací pasty Ag nanočástic. Ag nanopasta byla připravena řízeným tepelným rozkladem organokovových prekurzorů. Syntetizované Ag NPs byly kulovité, o středním průměru 8,5 nm. Cu-to-Cu spoje byly vyrobeny umístěním malého množství Ag nanopasty mezi dvě leštěné Cu desky a sintrováním při 150C, 200C, 220C and 350C na vzduchu. Zatížení bylo použito na k podpoře sintrace. Mechanické vlastnosti byly měřeny stanovením napětí lomu a deformace. Bylo zjištěno, že aplikace vnějšího zatížení má pozitivní vliv na mechanické vlastnosti spoje.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
EML-10-293__Sopousek_Cu-Ag-Cu_sintering.pdf   Verze souboru Sopoušek, J. 21. 1. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1160203/EML-10-293__Sopousek_Cu-Ag-Cu_sintering.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1160203/EML-10-293__Sopousek_Cu-Ag-Cu_sintering.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1160203/EML-10-293__Sopousek_Cu-Ag-Cu_sintering.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1160203/EML-10-293__Sopousek_Cu-Ag-Cu_sintering.pdf?info
Vloženo
Út 21. 1. 2014 12:40, prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Zbyněk Pešina, učo 112540
  • osoba prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405
  • osoba Marian Palcut, Ph.D., učo 320631
  • osoba Martina Prášilová, učo 342282
  • osoba Mgr. Vít Vykoukal, Ph.D., učo 357183
Atributy
 

EML-10-293__Sopousek_Cu-Ag-Cu_sintering.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1160203/EML-10-293__Sopousek_Cu-Ag-Cu_sintering.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1160203/EML-10-293__Sopousek_Cu-Ag-Cu_sintering.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,1 MB
Hash md5
d5bc2c5392a3410b328fe847bf7d565f
Vloženo
Út 21. 1. 2014 12:40

EML-10-293__Sopousek_Cu-Ag-Cu_sintering.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1160203/EML-10-293__Sopousek_Cu-Ag-Cu_sintering.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1160203/EML-10-293__Sopousek_Cu-Ag-Cu_sintering.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
17,8 KB
Hash md5
cc3dc685d617177dd6dac3938aaef058
Vloženo
Út 21. 1. 2014 12:44
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 5. 2022 08:46