JEŽEK, Stanislav. Aktuální pojetí autonomie v psychologii. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2014, roč. 58, č. 1, s. 31-40. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktuální pojetí autonomie v psychologii
Název česky Aktuální pojetí autonomie v psychologii
Název anglicky Current conceptualizations of autonomy in psychology
Autoři JEŽEK, Stanislav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2014, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.239
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00073459
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000333227400004
Klíčová slova česky autonomie; psychologie osobnosti; vývojová psychologie,
Klíčová slova anglicky autonomy; personality psychology; developmental psychology
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 27. 4. 2015 13:42.
Anotace
Vzhledem k množství termínů používaných k popisu svobodného, nezávislého fungování individua a s ohledem na význam této myšlenky pro celoživotní vývoj poskytuje článek přehled aktuálně používaných psychologických pojetí autonomie. Přehled je strukturován podle dvou pohledů: psychologie individuálních rozdílů a vývojové psychologie s důrazem na adolescenci a ranou dospělost. Různá pojetí autonomie lze z obou hledisek roztřídit do dvou skupin: zkušenostně subjektivní autonomii zaměřenou na zkušenost volby a utváření vlastního chování a objektivní autonomii zaměřenou na specifické druhy mezilidské (ne)závislosti a její vývoj. Zvláště v těchto přístupech je obsah všech individuálních konstruktů zřejmý z jejich operacionalizací, které jsou do přehledu také zahrnuty.
Anotace anglicky
With respect to the multitude of terms used to describe free, independent functioning of an individual and to the salience of this idea in life-span development, this study provides a review of the concepts of autonomy currently used in psychology. The review is structured from two perspectives: psychology of individual differences and developmental psychology with emphasis on adolescence and emerging adulthood. From both these perspectives the reviewed concepts of autonomy may be categorised into two groups: experiential-subjective autonomy focused on the experience of choice and authorship of own behaviour and objective concepts focusing on specific kinds of interpersonal (in) dependence and its development. Especially with the latter approaches the content of each individual construct is clear from their operationalizations that are also included in the review.
Návaznosti
GAP407/12/0854, projekt VaVNázev: Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
Investor: Grantová agentura ČR, Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 10:17