STRMISKA, Milan. Bektášíjský řád a jeho tekke v albánských městech (Bektashi Order and its Tekke in Albanian Cities). In Przybylski, Michal; Šaur,Josef. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 107-122. ISBN 978-80-210-6569-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bektášíjský řád a jeho tekke v albánských městech
Name in Czech Bektášíjský řád a jeho tekke v albánských městech
Name (in English) Bektashi Order and its Tekke in Albanian Cities
Authors STRMISKA, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích, p. 107-122, 16 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00071277
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6569-7
Keywords (in Czech) bektášíja; islám na Balkáně; tekke; súfismus
Keywords in English Bektashi Order; Islam in Balkans; Tekke; Sufism
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Stanislav Oplatek, učo 108957. Changed: 17. 4. 2014 14:19.
Abstract
Milan Strmiska se v kapitole Bektášíjský řád a jeho tekke v albánských městech věnuje přítomnosti bektášíjského řádu na Albánci obývaném území dnešní Albánie, Makedonie a Kosova a roli řádu a jeho náboženských center ve městech. V úvodu v krátkosti představuje víru a tradice řádu, jeho dějiny, přenesení světového centra řádu do albánské Tirany, přežívání řádu v dobách komunismu a jeho oživení a rozšíření v posledních dvaceti letech. V další části se autor zaměřil na podobu tradiční bektášíjské tekke, kterou dokumentuje na případu jedné z nejstarších a největších súfíjských tekke na Balkáně Harabati Baba tekke v makedonském Tetovu, a na tradiční náboženský život v tekke a její společenský význam pro město, v němž se nachází. Prostor je rovněž věnován novému významu bektášíjských tekke coby architektonických a kulturních památek, jež se v posledních desetiletých staly turistickými atrakcemi. Závěr kapitoly je potom věnován situaci bektášíjského řádu na území dnešní Makedonie a konfliktu o vlastnictví a užívání Harabati Baba tekke mezi bektášíjským řádem v Tetovu a k wahhábismu inklinující Islámskou společností Makedonie.
Abstract (in English)
In the chapter Bektashi Order and its Tekke in Albanian Cities Milan Strmiska discusses the presence of the Bektashi order in the Albanian-inhabited portions of modern Albania, Macedonia, and Kosovo, and the role of the order and its religious centers in cities. The introduction briefly presents the order’s beliefs and traditions, its history, the transfer of its global headquarters to Tirana, Albania, its survival through the Communist era, and its revival and expansion in the last twenty years. In the next section, the author focuses on the form of the traditional Bektashi tekke (monastery), which he illustrates using the example of one of the oldest and largest Sufi tekkes in the Balkans, the Arabati Baba tekke in Tetovo, Macedonia. He also focuses on traditional religious life in the tekke and its social importance for the city in which it is located, and discusses the new importance of Bektashi tekkes as places of architectural and cultural heritage that have become tourist attractions in recent decades. The end of the chapter covers the situation in the Bektashi order on the territory of modern-day Macedonia, as well as the conflict regarding the ownership and use of the Arabati Baba tekke between the Bektashi order in Tetovo and the Islamic community in Macedonia, which inclines to wahhabism.
Links
MUNI/A/0872/2012, interní kód MUName: Kontrasty města v současných slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích (Acronym: KONTR)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 03:13