OURODA, Karel. Inženýrská pedagogika. 1. vyd. PdF MU, 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inženýrská pedagogika.
Název česky Inženýrská pedagogika.
Název anglicky Engineering Education.
Autoři OURODA, Karel.
Vydání 1. vyd. PdF MU, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Inženýrská pedagogika, zdroje, předmět a pojetí, učivo, psychostruktura, sociostruktura, hodnocení, institucionalizace inženýrské pedagogiky.
Klíčová slova anglicky Engineering education, resources, subject and concept, curriculum, psychological structure , sociological structure, evaluation, institutionalization of engineering education.
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D., učo 29323. Změněno: 26. 3. 2014 10:11.
Anotace
Daný text byl napsán s cílem zpřehlednit již velmi členitou strukturu inženýrské pedagogiky a naznačit její perspektivy. Podle názoru autora je potřeba v České republice věnovat inženýrské pedagogice věnovat celou řadu výzkumných prací a projektů a řádně ji institucionalizovat, aby mohly být konečné efekty tohoto snažení pociťovány jako opravdu plnohodnotné výstupy vědeckého bádání, aby mohla být prováděna i praktická kultivace tohoto pedagogického směru.
Anotace anglicky
The text was written in order to clarify the already very rugged structure engineering education and to outline its prospects. In the opinion of the author is needed in the Czech Republic to pay the engineering pedagogy devote an entire series of research papers and projects and properly institutionalize it to be the ultimate effect of this effort felt like a really full-fledged outputs of scientific research, in order to implement practical cultivation of pedagogy.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/15.0205, interní kód MUNázev: Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2022 21:31