ŠRÁMKOVÁ, Kateřina. Hudební transkripce (Music Transcription). Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 9, No 1, p. 7-13. ISSN 1803-1331.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hudební transkripce
Name in Czech Hudební transkripce
Name (in English) Music Transcription
Authors ŠRÁMKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1803-1331.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071327
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) hudba; transkripce; vokální hudba; instrumentální hudba; skladba; verze; odborná studie
Keywords in English music; transcription; vocal music; instrumental music; composition; version; vocational study
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Šrámková, Ph.D., učo 263724. Changed: 13. 2. 2014 19:01.
Abstract
Odborná studie se zabývá problematikou transkripce v hudbě. Zaměřuje se na základní historická fakta od vzniku vokální hudby a notace po rozvoj hudby instrumentální.Vývoj a změny v hudbě ovlivnily tvorbu a přepisy partitur hudebních skladeb.
Abstract (in English)
The vocational study deals with problems of transcription in music and is focused on the fundamental historical facts from developing the vocal music and the notation to developing instrumental music.The development and changes in music influenced creation and transcriptions of music compositions.
PrintDisplayed: 11. 8. 2022 19:14