VESELÁ, Terezie. Violoncellová literatura na brněnské hudební scéně v 1. polovině 20. století (Cello Compositions in Brno Music Scene in the First Half of the 20th Century). Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 9, No 2, p. 15-20. ISSN 1803-1331.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Violoncellová literatura na brněnské hudební scéně v 1. polovině 20. století
Name in Czech Violoncellová literatura na brněnské hudební scéně v 1. polovině 20. století
Name (in English) Cello Compositions in Brno Music Scene in the First Half of the 20th Century
Authors VESELÁ, Terezie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1803-1331.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071328
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) odborná studie; hudba; violoncello; kompozice; 1. pol. 20. století; Brno; varhanická škola; Leoš Janáček; Václav Kaprál; Vilém Petrželka; Jaroslav Kvapil; Osvald Chlubna; Vítězslava Kaprálová
Keywords in English vocational study; music; cello; compositions; the first half of the 20th century; Brno; organ school; Leoš Janáček; Václav Kaprál; Vilém Petrželka; Jaroslav Kvapil; Osvald Chlubna; Vítězslava Kaprálová
Changed by Changed by: Mgr. Terezie Veselá, učo 322327. Changed: 20. 2. 2014 09:41.
Abstract
Odborná studie pojednává o hudební tvorbě první poloviny 20. století ve městě Brně. Nabízí přehled předních brněnských skladatelů - Leoše Janáčka, Václava Kaprála, Viléma Petrželku, Jaroslava Kvapila, Osvalda Chlubnu a Vítězslavu Kaprálovou se zaměřením na jejich profilaci v souvislosti s kompozicemi pro sólové violoncello.
Abstract (in English)
The vocational study discusses the music compositions of the early 20th century in Brno. It offers an overview of Brno's leading composers - Leoš Janáček, Václav Kaprál, Vilém Petrželka, Jaroslav Kvapil, Osvald Chlubna and Vítězslava Kaprálová focusing on their profiling in connection with compositions for solo cello.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 21:55