KOŠUT, Michal. E-learning – dobrý sluha, špatný pán. Hudební výchova - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 21., 2., s. 19-20. ISSN 1210-3683.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název E-learning – dobrý sluha, špatný pán
Název česky E-learning – dobrý sluha, špatný pán
Název anglicky E-learning - a good servant, bad master
Autoři KOŠUT, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Hudební výchova - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, Praha, Univerzita Karlova, 2013, 1210-3683.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00071336
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky e-learning; hudební výchova; hudební disciplíny; informační technogie; metody vyučování
Klíčová slova anglicky e-learning; music education; musical disciplines; information technology; teaching methods
Změnil Změnil: prof. Michal Košut, Ph.D., učo 834. Změněno: 24. 1. 2014 18:37.
Anotace
V článku se autor zamýšlí nad koncepcemi metod vzdělávání a jejich závislosti na vyspělosti a ideálech doby, nad současnou narůstající liberalizací přístupu v oblasti metod vyučování a nad procesem učení z hlediska úrovně motivačních i volních jevů. Zkoumá možnosti e-learningu v rámci hudebně-praktických i hudebně-teoretických disciplín, jeho prospěšnost a míru nahrazení namísto tradiční kontaktní výuky.
Anotace anglicky
In the article the author considers the concepts of educational methods and their dependings on the development and ideals of the times, the increasing liberalization of the current approach to the teaching methods and the process of learning in terms of its motivational and volitional phenomena. He explores the possibilities of e-learning in the music-practical and music-theoretical disciplines, its usefulness and the degree of replacing traditional contact teaching with it.
Návaznosti
MUNI/A/1022/2010, interní kód MUNázev: Výzkum využití multimediálnich technologií v hudební výchově na SŠ (Akronym: hudmedia)
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum využití multimediálnich technologií v hudební výchově na SŠ, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 01:26