Informační systém MU
KOŠUT, Michal. E-learning – dobrý sluha, špatný pán (E-learning - a good servant, bad master). Hudební výchova - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova, 2013, 21., 2., p. 19-20. ISSN 1210-3683.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name E-learning – dobrý sluha, špatný pán
Name in Czech E-learning – dobrý sluha, špatný pán
Name (in English) E-learning - a good servant, bad master
Authors KOŠUT, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Hudební výchova - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, Praha, Univerzita Karlova, 2013, 1210-3683.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071336
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) e-learning; hudební výchova; hudební disciplíny; informační technogie; metody vyučování
Keywords in English e-learning; music education; musical disciplines; information technology; teaching methods
Changed by Changed by: prof. Michal Košut, Ph.D., učo 834. Changed: 24. 1. 2014 18:37.
Abstract
V článku se autor zamýšlí nad koncepcemi metod vzdělávání a jejich závislosti na vyspělosti a ideálech doby, nad současnou narůstající liberalizací přístupu v oblasti metod vyučování a nad procesem učení z hlediska úrovně motivačních i volních jevů. Zkoumá možnosti e-learningu v rámci hudebně-praktických i hudebně-teoretických disciplín, jeho prospěšnost a míru nahrazení namísto tradiční kontaktní výuky.
Abstract (in English)
In the article the author considers the concepts of educational methods and their dependings on the development and ideals of the times, the increasing liberalization of the current approach to the teaching methods and the process of learning in terms of its motivational and volitional phenomena. He explores the possibilities of e-learning in the music-practical and music-theoretical disciplines, its usefulness and the degree of replacing traditional contact teaching with it.
Links
MUNI/A/1022/2010, interní kód MUName: Výzkum využití multimediálnich technologií v hudební výchově na SŠ (Acronym: hudmedia)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 27. 9. 2022 18:37