DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem (Legal aspects of protecting public health from environmental noise). 1st ed. Brno: MU, Právnická fakulta 2013, 2013. 240 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica, Editio S, No 450. ISBN 978-80-210-6522-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem
Name (in English) Legal aspects of protecting public health from environmental noise
Authors DUDOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 240 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica, Editio S, No 450, 2013.
Publisher MU, Právnická fakulta 2013
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00071379
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6522-2
Keywords (in Czech) environmentální hluk; ochrana zdraví; vynutitelnost práva
Keywords in English environmental noise; health protection; law enforcement
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 8/4/2014 09:01.
Abstract
Monografie je zaměřena na právní prostředky ochrany před venkovním hlukem v podmínkách ČR ve vazbě na právo EU. Komentována je rovněž aktuální judikatura a právní úprava vybraných zemí EU a USA.
Abstract (in English)
The monograph focuses on legal means of protection against outdoor noise in the terms of CR in relation to EU law. Current case law and legislation in selected EU countries and USA are also comented.
Links
MUNI/A/0907/2012, interní kód MUName: Právní prostředky ochrany před hlukem (Acronym: PPOH)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Pravni_aspekty_ochrany_verejneho_zdravi.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 11/5/2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1161018/Pravni_aspekty_ochrany_verejneho_zdravi.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1161018/Pravni_aspekty_ochrany_verejneho_zdravi.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1161018/Pravni_aspekty_ochrany_verejneho_zdravi.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1161018/Pravni_aspekty_ochrany_verejneho_zdravi.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 11/5/2015 11:12, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • a concrete person JUDr. Jana Dudová, Ph.D., učo 96
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • a concrete person JUDr. Jana Dudová, Ph.D., učo 96
Attributes
 

Pravni_aspekty_ochrany_verejneho_zdravi.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1161018/Pravni_aspekty_ochrany_verejneho_zdravi.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1161018/Pravni_aspekty_ochrany_verejneho_zdravi.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,3 MB
Hash md5
004e4b7887e73ae526476cb031555863
Uploaded/Created
Mon 11/5/2015 11:12

Pravni_aspekty_ochrany_verejneho_zdravi.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1161018/Pravni_aspekty_ochrany_verejneho_zdravi.txt
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1161018/Pravni_aspekty_ochrany_verejneho_zdravi.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
678,2 KB
Hash md5
29c5316a195a64e7d3a702f0a34c888d
Uploaded/Created
Mon 11/5/2015 11:16
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 6/12/2023 04:40