Informační systém MU
DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem. 1. vyd. Brno: MU, Právnická fakulta 2013, 2013. 240 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica, Editio S, No 450. ISBN 978-80-210-6522-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem
Název anglicky Legal aspects of protecting public health from environmental noise
Autoři DUDOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 240 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica, Editio S, No 450, 2013.
Nakladatel MU, Právnická fakulta 2013
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/13:00071379
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-6522-2
Klíčová slova česky environmentální hluk; ochrana zdraví; vynutitelnost práva
Klíčová slova anglicky environmental noise; health protection; law enforcement
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 8. 4. 2014 09:01.
Anotace
Monografie je zaměřena na právní prostředky ochrany před venkovním hlukem v podmínkách ČR ve vazbě na právo EU. Komentována je rovněž aktuální judikatura a právní úprava vybraných zemí EU a USA.
Anotace anglicky
The monograph focuses on legal means of protection against outdoor noise in the terms of CR in relation to EU law. Current case law and legislation in selected EU countries and USA are also comented.
Návaznosti
MUNI/A/0907/2012, interní kód MUNázev: Právní prostředky ochrany před hlukem (Akronym: PPOH)
Investor: Masarykova univerzita, Právní prostředky ochrany před hlukem, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 29. 9. 2022 06:53