Informační systém MU
DUDOVÁ, Jana. Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem (Legal aspects of protecting public health from environmental noise). 1st ed. Brno: MU, Právnická fakulta 2013, 2013. 240 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica, Editio S, No 450. ISBN 978-80-210-6522-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem
Name (in English) Legal aspects of protecting public health from environmental noise
Authors DUDOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 240 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica, Editio S, No 450, 2013.
Publisher MU, Právnická fakulta 2013
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00071379
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6522-2
Keywords (in Czech) environmentální hluk; ochrana zdraví; vynutitelnost práva
Keywords in English environmental noise; health protection; law enforcement
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 8/4/2014 09:01.
Abstract
Monografie je zaměřena na právní prostředky ochrany před venkovním hlukem v podmínkách ČR ve vazbě na právo EU. Komentována je rovněž aktuální judikatura a právní úprava vybraných zemí EU a USA.
Abstract (in English)
The monograph focuses on legal means of protection against outdoor noise in the terms of CR in relation to EU law. Current case law and legislation in selected EU countries and USA are also comented.
Links
MUNI/A/0907/2012, interní kód MUName: Právní prostředky ochrany před hlukem (Acronym: PPOH)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 29/1/2023 00:18