Informační systém MU
MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. (Basic Course of Latin. Volume 2.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 pp. ISBN 978-80-210-6499-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základní kurz latiny. 2. díl.
Name (in English) Basic Course of Latin. Volume 2.
Authors MIKULOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 190 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 60202 Specific languages
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00071384
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6499-7
Keywords (in Czech) latina; gramatika
Keywords in English Latin; grammar
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., učo 12911. Changed: 16/2/2018 12:58.
Abstract
Tato učebnice navazuje na studijní materiály pro výuku základů latiny v prvním roce studia, a proto začíná 25. lekcí. Zaměřuje se na zbývající základní morfologii latiny a některé typy vedlejších vět. Struktura lekcí je stejná jako v prvních 24 lekcích. Lekce začíná gramatikou, následuje slovní zásoba, cvičení a text. V učebnici jsou vedle základního výkladu gramatiky a přehledů skloňování či časování i návody pro překlad, upozornění na podobnosti mezi tvary apod. Do lekcí jsou stále ve větší míře zařazovány věty převzaté z originálních textů, které jsou upraveny pouze v nutných případech.
Abstract (in English)
This textbook follows the study materials for the tuition of the basics of the Latin language in the first year of study and thus begins with Lesson 25. It deals with the rest of the fundamental Latin morphology and some types of subordinate clauses. The structure of the lessons is the same as in the case of previous lessons. The lessons begin with grammar and continue with vocabulary, exercises and texts. Besides grammar explanations and overviews of declinations and conjugations, the textbook also provides guidelines for translations, emphasizes similarities between various forms, etc. Sentences from original texts are included in an increasing measure and are adjusted only in necessary cases.
Displayed: 30/9/2023 05:07