MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základní kurz latiny. 2. díl.
Název anglicky Basic Course of Latin. Volume 2.
Autoři MIKULOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 190 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00071384
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6499-7
Klíčová slova česky latina; gramatika
Klíčová slova anglicky Latin; grammar
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., učo 12911. Změněno: 16. 2. 2018 12:58.
Anotace
Tato učebnice navazuje na studijní materiály pro výuku základů latiny v prvním roce studia, a proto začíná 25. lekcí. Zaměřuje se na zbývající základní morfologii latiny a některé typy vedlejších vět. Struktura lekcí je stejná jako v prvních 24 lekcích. Lekce začíná gramatikou, následuje slovní zásoba, cvičení a text. V učebnici jsou vedle základního výkladu gramatiky a přehledů skloňování či časování i návody pro překlad, upozornění na podobnosti mezi tvary apod. Do lekcí jsou stále ve větší míře zařazovány věty převzaté z originálních textů, které jsou upraveny pouze v nutných případech.
Anotace anglicky
This textbook follows the study materials for the tuition of the basics of the Latin language in the first year of study and thus begins with Lesson 25. It deals with the rest of the fundamental Latin morphology and some types of subordinate clauses. The structure of the lessons is the same as in the case of previous lessons. The lessons begin with grammar and continue with vocabulary, exercises and texts. Besides grammar explanations and overviews of declinations and conjugations, the textbook also provides guidelines for translations, emphasizes similarities between various forms, etc. Sentences from original texts are included in an increasing measure and are adjusted only in necessary cases.
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2023 04:27