CABADA, Ladislav, Vít HLOUŠEK and Petr JUREK. Party Systems in East Central Europe. 1st ed. Lanham: Lexington Books, 2014. 220 pp. ISBN 978-0-7391-8276-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Party Systems in East Central Europe
Name in Czech Politické strany ve středovýchodní Evropě
Authors CABADA, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor), Vít HLOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr JUREK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Lanham, 220 pp. 2014.
Publisher Lexington Books
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00073469
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-0-7391-8276-5
Keywords (in Czech) stranické systémy; politické strany; středovýchodní Evropa; path dependency; vlády; konfliktní linie
Keywords in English party systems; political parties; East Central Europe; path dependency; governments; cleavages
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 27/1/2014 12:04.
Abstract
Party Systems in East Central Europe analyzes the formation of political parties in the nations of this region. In the first part, the authors concentrate on the key periods and turning points in this development, connecting them with the democratization of the countries in the region in the last third of the nineteenth century. This includes a look at the period before World War I, between the wars, and particularly in the times after the fall of the communist regimes. The analysis focuses chiefly on the ideological background that gave way to the rise of political parties in the region. In relation to this, the authors base their writing mainly on the socio-political theory of Stein Rokkan. The second part of the book is a political analysis of the key aspects related to party politics. First, the authors examine the ties of political parties to broad social processes, using the classic theories of Giovanni Sartori and Stein Rokkan. Next, they continue with the analysis of the operation of parties within governments, with a special focus on the creation of coalition governments, functioning of coalitions and coalition governance. Last, some defects are reflected upon, as well as unfinished processes related to the fast establishment of political parties in the region, e.g., absence of firm links with social groups, high volatility, instability of parties, etc.
Abstract (in Czech)
Kniha analyzuje formování politických stran ve středovýchodní Evropě. V první části se autoři soustředí na klíčová období a zlomy v tomto vývoji a propojují je s demokratizací v poslední třetině 19. století. Analýza následně zahrnuje vývoj v obodbí okolo 1. světové války a přerod protodemokratických stranických systémů do pdooby jednostranických systémů v autoritativních a totalitních kontextech. Ve druhé části knihy se autoři soustředí na zrod demokratických stranických systémů po rozpadu sovětského távora. Sovu analýzu primárně opírají o socio-politickou teorii konfliktních linií Steina Rokkana. Analýza zahrnuje klíčové aspekty výcoje stranické politiky - zaprvé začlenění stran do obecnějších socio-politických procesů; zadruhé působení strán uvnitř vládních kabinetů s důrazem na tvorbu a fungování koalic; zatřetí v reflexi specifickýcz politologických katerogií vázaných k politickému stranictví (volatilita, členství v politických stranách, slabé vazby k sociálníém skupinám apod.).
Links
GAP408/10/0295, research and development projectName: Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 5/8/2021 17:22