RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Edukační potenciál živých obrazů. In Muzeum a škola, 6. ročník mezinárodní konference, Zlín. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Edukační potenciál živých obrazů
Název anglicky Educational Potential of Still Pictures
Autoři RODRIGUEZOVÁ, Veronika.
Vydání Muzeum a škola, 6. ročník mezinárodní konference, Zlín, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky živý obraz; narativní, ikonické a hmotné prameny; paměťová instituce
Klíčová slova anglicky still picture; narrative, iconic and material sources; memory institution
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D., učo 34241. Změněno: 17. 3. 2014 14:24.
Anotace
Příspěvek navazuje na referát Aleny Anny Kyselo, věnovaný problematice muzejního divadla, což bylo téma dvoudenního praktického semináře pro muzejní pedagogy. Příspěvek se zaměřuje na vybranou výukovou techniku, živý obraz, který představí v kontextu konstruktivistického pojetí výuky a ukáže její edukační potenciál ohledem na využití práce s historickými texty (narativními a ikonickými).
Anotace anglicky
The article follows the paper of Alena Anna Kyselo dedicated to a domain of museum theatre, which was the topic of a two-day practical seminar for museum pedagogues. It was aimed at the specific technique of still pictures, which is presented in a context of constructivist educational approach and will show its educational potential with regard to the usage of work with historical (narrative and iconic) texts.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 11:07