Informační systém MU
SVOBODOVÁ, Lenka. Umberto Eco hisperický. Host : literární měsíčník. Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2013, XXIX, č. 9, s. 35-37. ISSN 1211-9938.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Umberto Eco hisperický
Název česky Umberto Eco hisperický
Název anglicky Umberto Eco hisperic
Autoři SVOBODOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Host : literární měsíčník, Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2013, 1211-9938.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00071449
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Umberto Eco; estetika; středově; alegorie; symbol
Klíčová slova anglicky Umberto Eco; aesthetics; medieval age; symbol; allegory
Štítky allegory, medieval aesthetic, rivok, symbol, Umberto Eco
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Lee, Ph.D., učo 23720. Změněno: 24. 11. 2016 11:47.
Anotace
Text se zabývá estetickým bádáním italského vědce Umberta Eca se zřetelem ke středověké estetice. Klíčovými pojmy jsou alegorie a symbol, kterými se Eco zabývá ve své publikaci Umění a krása ve středověké estetice. Eco ukazuje, že pro středověkého člověka jakýkoliv jev či předmět z reálného světa přesahuje k vyšší instanci, k Bohu. Text dále připomíná Ecovy antologie Dějiny ošklivosti a Dějiny krásy a explikuje pojem hisperické estetiky.
Anotace anglicky
The text Umberto Eco hisperický explains ideas about medieval aesthetics which was expressed by Eco in his book Art and Beauty in Medieval Aesthetics. The main concepts in this work are symbol and allegory. Eco explains that every phenomena which is visible in this world transcends to God in the medieval age. The article reminds also two Ecos antologies of aesthetics – History of Beauty and History of Ugliness.
Návaznosti
MUNI/A/0755/2012, interní kód MUNázev: Teorie umělecké reprezentace III. (TUR3)
Investor: Masarykova univerzita, Teorie umělecké reprezentace III. (TUR3), DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 21. 6. 2024 16:38