SVOBODOVÁ, Lenka. Umberto Eco hisperický (Umberto Eco hisperic). Host : literární měsíčník. Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2013, XXIX, No 9, p. 35-37. ISSN 1211-9938.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Umberto Eco hisperický
Name in Czech Umberto Eco hisperický
Name (in English) Umberto Eco hisperic
Authors SVOBODOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Host : literární měsíčník, Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2013, 1211-9938.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00071449
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Umberto Eco; estetika; středově; alegorie; symbol
Keywords in English Umberto Eco; aesthetics; medieval age; symbol; allegory
Tags allegory, medieval aesthetic, rivok, symbol, Umberto Eco
Changed by Changed by: Mgr. Lenka Lee, Ph.D., učo 23720. Changed: 24/11/2016 11:47.
Abstract
Text se zabývá estetickým bádáním italského vědce Umberta Eca se zřetelem ke středověké estetice. Klíčovými pojmy jsou alegorie a symbol, kterými se Eco zabývá ve své publikaci Umění a krása ve středověké estetice. Eco ukazuje, že pro středověkého člověka jakýkoliv jev či předmět z reálného světa přesahuje k vyšší instanci, k Bohu. Text dále připomíná Ecovy antologie Dějiny ošklivosti a Dějiny krásy a explikuje pojem hisperické estetiky.
Abstract (in English)
The text Umberto Eco hisperický explains ideas about medieval aesthetics which was expressed by Eco in his book Art and Beauty in Medieval Aesthetics. The main concepts in this work are symbol and allegory. Eco explains that every phenomena which is visible in this world transcends to God in the medieval age. The article reminds also two Ecos antologies of aesthetics – History of Beauty and History of Ugliness.
Links
MUNI/A/0755/2012, interní kód MUName: Teorie umělecké reprezentace III. (TUR3)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 23/6/2024 20:35