TUŠKOVÁ, Jana Marie. K deklinaci singulárových oikonym středního rodu na -í. In Eva Minářová, Dagmar Sochorová, Jitka Zítková. Vlastní jména v textech a kontextech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 129-140. ISBN 978-80-210-6631-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K deklinaci singulárových oikonym středního rodu na -í
Název anglicky On the Declension of Czech Neuter Singular oikonyms Ending in -í
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Vlastní jména v textech a kontextech, od s. 129-140, 12 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00074959
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6631-1
Klíčová slova česky oikonyma češtiny; oikonyma zakončená na -í;deklinace, vývojové tendence; dubletní tvary; korpus SYN2010 a SYN
Klíčová slova anglicky Czech oikonyms; oikonyms ending in -í; declension; developmental tendencies; doublet forms; SYN2010 and SYN corpora
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Změněno: 8. 12. 2014 14:29.
Anotace
Kapitola odborné knihy se věnuje deklinaci českých singulárových oikonym středního rodu zakončených na -í v současné psané češtině. Společně s pohledy morfologickými se zde uplatňují i postoje onomastické. Jeho závěry vycházejí z rozsáhlého výzkumu materiálu korpusů SYN2010 a SYN. Na základě analýzy materiálu byly stanoveny deklinační typy a jejich vzorová jména, které charakterizují dvě skupiny oikonym - oikonyma na -í s pravidelnou deklinací a oikonyma s nepravidelnou deklinací, která mohou mít dubletní tvary v Gsg., Dsg., Lsg.
Anotace anglicky
This contribution deals with the declension of Czech neuter singular oikonyms ending in -í in contemporary written Czech. Together with the morphological views, also the onomastic attitudes are applied there. The results follow from an extensive research of SYN2010 and SYN corpus material. On the basis of the analysis of this material, there have been determined the declension types and its paradigms that define two categories of oikonyms – oikonyms ending in -í with a regular declension and oikonyms with an irregular declension. Irregular oikonyms can bear doublet endings in Gsg., Dsg., Lsg.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 16:41