RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Živý obraz jako způsob práce s pojmy (Still picture as a way of working with conceptions). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Živý obraz jako způsob práce s pojmy
Name (in English) Still picture as a way of working with conceptions
Authors RODRIGUEZOVÁ, Veronika.
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) výukový program; živý obraz; pojem; atrium; vítězný oblouk; akvadukt; Koloseum
Keywords in English educational programme; still picture; conception; atrium; arch of triumph; aqueduct; Coliseum
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D., učo 34241. Changed: 3. 3. 2014 20:40.
Abstract
Interaktivní workshop spojený s přednáškou, realizovaný pro studenty pedagogiky na FF MU, zaměřený na možnosti využití živých obrazů při práci s pojmy a jejich didaktický potenciál.
Abstract (in English)
Interactive workshop connected with a theoretical lecture for pedagogy students at the Faculty of Arts of Masaryk University, aimed at the possibilities of still picture use during work with conceptions and their didactic potential.
PrintDisplayed: 27. 9. 2022 20:37