Informační systém MU
KYSELO, A a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Místo, kde žijeme jako zrcadlo našich osudů. In 18. ročník celostátního semináře Dramatická výchova ve škole, Jičín 2014. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Místo, kde žijeme jako zrcadlo našich osudů
Název anglicky The place we live in as a mirror of our destinies
Autoři KYSELO, A a Veronika RODRIGUEZOVÁ.
Vydání 18. ročník celostátního semináře Dramatická výchova ve škole, Jičín 2014, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky výukový program; narativní, ikonické a hmotné prameny; paměťová instituce; 1. světová válka; regionální výchova
Klíčová slova anglicky educational programme; narrative, iconic and material sources; memory institution; World War I; regional education
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D., učo 34241. Změněno: 17. 3. 2014 14:26.
Anotace
Interaktivní týdenní workshop spojený s teoretickými přednáškami v rámci 18. ročníku celostátního semináře Dramatická výchova ve škole. Hlavní linií dílny se stalo téma 1. světové války (aktuálního tématu z moderních dějin), které poskytlo látku pro sociální mapování, výuku regionálních dějin s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí (vlastivěda, občanská výchova, dějepis, český jazyk, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova). Faktografickým východiskem se staly historické prameny (hmotné, písemné, obrazové, zvukové) a archivní materiály expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně.
Anotace anglicky
Interactive one-week workshop connected with theoretical lectures within the scope of 18th national seminar of Drama education at school. The main line of the workshop was the topic of World War I (actual topic from modern history), which provided the material for social mapping, tuition of regional history overlapping to other domains (homeland study, civics, history, Czech language, geography, tuition of music and visual art). Factual resources were historical sources (material, written, pictorial, sonic) and archive materials from the exhibition of the Regional museum and gallery in Jičín.
Zobrazeno: 31. 1. 2023 18:47