RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Vzdělávací možnosti živých obrazů (Educational potential of still pictures). In Sekce Podoby Dramatické výchovy, v rámci přehlídky Děti Výchova Divadlo (DVD), pořádané Katedrou výchovné dramatiky DAMU a Sdružením pro výchovnou dramtiku. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávací možnosti živých obrazů
Name (in English) Educational potential of still pictures
Authors RODRIGUEZOVÁ, Veronika.
Edition Sekce Podoby Dramatické výchovy, v rámci přehlídky Děti Výchova Divadlo (DVD), pořádané Katedrou výchovné dramatiky DAMU a Sdružením pro výchovnou dramtiku. 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Přehlídka pořádaná Katedrou výchovné dramatiky DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku.
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) výukový program; narativní, ikonické a hmotné prameny; paměťová instituce
Keywords in English educational programme; narrative, iconic and material sources; memory institution
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D., učo 34241. Changed: 3. 3. 2014 20:40.
Abstract
Příspěvek navazuje na referát Aleny Anny Kyselo, shrnuje roční spolupráci zaměřenou na problematiku muzejního divadla a přináší teoretické závěry, opřené o práci v terénu.
Abstract (in English)
The article follows the paper of Alena Anna Kyselo, summarizes a year-long cooperation aimed at the topic of museum theatre and comes up with theoretical conclusions based on the fieldwork.
PrintDisplayed: 26. 9. 2022 14:27