JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
Název anglicky Quality in Education: content focused approach to analysing and improving instruction
Autoři JANÍK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí), Jan SLAVÍK (203 Česká republika, domácí), Vladislav MUŽÍK (203 Česká republika, domácí), Josef TRNA (203 Česká republika, domácí), Tomáš JANKO (203 Česká republika, domácí), Veronika LOKAJÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jindřich LUKAVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Eva MINAŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří SLIACKY (203 Česká republika), Zuzana ŠALAMOUNOVÁ (203 Česká republika, domácí), Simona ŠEBESTOVÁ (203 Česká republika), Naďa VONDROVÁ (203 Česká republika) a Pavel ZLATNÍČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00066815
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6349-5
Klíčová slova česky kvalita; kvalita vzdělávání; kvalita výuky; obsah vzdělávání; učitel; učitelské vzdělávání; výuka; výzkum
Klíčová slova anglicky quality; quality in education; instructional quality; educational; content; teacher; teacher education; instruction; research
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., učo 549. Změněno: 17. 2. 2015 20:59.
Anotace
Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Koncepce je založena na empirickém zkoumání výuky v různých oborech školního vzdělávání s využitím videostudií. Výzkumné poznatky jsou zpracovány do podoby didaktických kazuistik, na jejichž základě autoři směřují k nad-oborovém zobecnění a k začlenění poznatků do stávajících teorií. Autoři věří, že kniha otevírá a konkretizuje cestu k reflektovanému rozvíjení kvality výuky a výhledově snad i k nové (produktivní) kultuře vyučování a učení.
Anotace anglicky
The book introduces the content-focused approach to analysing and improving instruction. The approach is based on empirical research on instruction in various school subjects – videostudies on teaching and learning in the classroom were employed. Research findings are presented in form of didactic case studies from which authors strive to generalize across particular school subjects. The authors believe that the book opens the way towards the improvement of instruction based on reflection, and in the future towards a new (productive) culture of teaching and learning.
Návaznosti
GAP407/11/0262, projekt VaVNázev: Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
Investor: Grantová agentura ČR, Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2024 04:31