Informační systém MU
JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ and Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (Quality in Education: content focused approach to analysing and improving instruction). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
Name (in English) Quality in Education: content focused approach to analysing and improving instruction
Authors JANÍK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan SLAVÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vladislav MUŽÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Josef TRNA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš JANKO (203 Czech Republic, belonging to the institution), Veronika LOKAJÍČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jindřich LUKAVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Eva MINAŘÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří SLIACKY (203 Czech Republic), Zuzana ŠALAMOUNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Simona ŠEBESTOVÁ (203 Czech Republic), Naďa VONDROVÁ (203 Czech Republic) and Pavel ZLATNÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1, 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00066815
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6349-5
Keywords (in Czech) kvalita; kvalita vzdělávání; kvalita výuky; obsah vzdělávání; učitel; učitelské vzdělávání; výuka; výzkum
Keywords in English quality; quality in education; instructional quality; educational; content; teacher; teacher education; instruction; research
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., učo 549. Changed: 17. 2. 2015 20:59.
Abstract
Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Koncepce je založena na empirickém zkoumání výuky v různých oborech školního vzdělávání s využitím videostudií. Výzkumné poznatky jsou zpracovány do podoby didaktických kazuistik, na jejichž základě autoři směřují k nad-oborovém zobecnění a k začlenění poznatků do stávajících teorií. Autoři věří, že kniha otevírá a konkretizuje cestu k reflektovanému rozvíjení kvality výuky a výhledově snad i k nové (produktivní) kultuře vyučování a učení.
Abstract (in English)
The book introduces the content-focused approach to analysing and improving instruction. The approach is based on empirical research on instruction in various school subjects – videostudies on teaching and learning in the classroom were employed. Research findings are presented in form of didactic case studies from which authors strive to generalize across particular school subjects. The authors believe that the book opens the way towards the improvement of instruction based on reflection, and in the future towards a new (productive) culture of teaching and learning.
Links
GAP407/11/0262, research and development projectName: Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
Investor: Czech Science Foundation
Displayed: 27. 9. 2023 03:36