PTÁČEK, Petr and Hana CÍDLOVÁ. Motivace studentů prostřednictvím laboratorních úloh z biochemie a fyzikální chemie (Motivation of students by means of laboratory training in biochemistry and physical chemistry). In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. p. 107-111. ISBN 978-80-210-6605-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Motivace studentů prostřednictvím laboratorních úloh z biochemie a fyzikální chemie
Name (in English) Motivation of students by means of laboratory training in biochemistry and physical chemistry
Authors PTÁČEK, Petr and Hana CÍDLOVÁ.
Edition první. Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II, p. 107-111, 5 pp. 2013.
Publisher Masarykova Univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6605-2
Keywords (in Czech) Motivace; chemie; laboratorní cvičení; rozbor vody; rozbor potravin
Keywords in English Motivation; chemistry; laboratory training, water analysis; food analysis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D., učo 23751. Changed: 20. 3. 2014 14:59.
Abstract
Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že chemické problematiky, které nejvíce zajímají respondenty s ukončeným středoškolským vzděláním, jsou ochrana životního prostředí včetně problematiky vody a chemie potravin. Příspěvek referuje o zohlednění této skutečnosti při úpravě sylabů laboratorních cvičení z biochemie a fyzikální chemie a přípravě nových laboratorních úloh zaměřených na rozbor potravin a rozbor vody.
Abstract (in English)
It was found by means of a questionnaire survey that food chemistry and environmental protection including water chemistry belong to the most desired chemical problems among respondents with completed secondary education. The article describes how we took this fact into account when adjusting syllabi of laboratory training in biochemistry and laboratory training in physical chemistry and preparring new laboratory exercises focused on food and water analysis.
Links
FRVS/62/2013, interní kód MUName: Inovace laboratorního cvičení z biochemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Innovation laboratory exercises in biochemistry, B - Teachers' Education
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 01:00