Informační systém MU
NENIČKOVÁ, Veronika. Model uplatnění studentů slovanských filologií v univerzitních kurzech (Model of Teaching Practice for Students of Slavic Languages in University Language Courses). Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013, roč. 23, č. 4, p. 279-284. ISSN 1211-7676.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Model uplatnění studentů slovanských filologií v univerzitních kurzech
Name (in English) Model of Teaching Practice for Students of Slavic Languages in University Language Courses
Authors NENIČKOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Opera Slavica, Brno, Ústav slavistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013, 1211-7676.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00071510
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) organizace jazykové výuky; univerzitní jazykový kurz; učitelská praxe; slovanské jazyky
Keywords in English language course organization; university language courses; teaching practice; slavic languages
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 15. 4. 2014 17:58.
Abstract
Nově zavedený model organizace výuky jazyka pro neoborové studenty (konkrétně polského jazyka na FF MU) zahrnující spolupráci s rodilými mluvčími na studentské stáži, studenty domovské instituce v navazujícím magisterském studiu a seminář zaměřený na metodiku výuky jazyka v konkrétních podmínkách nejen kompenzuje personální nedostatky katedry vůči vysoké poptávce po studiu jazyka v řadách neoborových studentů. Poskytuje také neocenitelnou praxi a školený dohled začínajícím lektorům, čímž zvyšuje šance lektora na trhu práce, kvalitu výuky a prestiž pracoviště. Model se ideálně hodí i pro filologie tzv. malých slovanských jazyků, neboť studenti těchto filologií nemají jinak možnost získat pedagogické základy či praxi v učení studovaného jazyka.
Abstract (in English)
New coordination model of language courses of Polish language at Masaryk University has been implemented. It concerns cooperation of Polish students being a part of a student exchange programme and Czech students of Polish language on 4-5 year of studies under the guidance of experienced professional who also provides them with a seminar on methodology of language teaching in the specific environment. Students' position on the job market improves, as well as prestige of their home institution which is able to at least partly satisfy the huge demand for learning Polish. This model is well adaptable and seems to work perfectly for departments of smaller Slavic languages, because otherwise its students have no opportunity to gain any knowledge nor practice in language teaching.
Links
MUNI/A/0872/2012, interní kód MUName: Kontrasty města v současných slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích (Acronym: KONTR)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 5. 10. 2022 13:36