RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Procedury zakotvené teorie jako možnost výzkumné reflexe vlastního pedagogického působení. In Věra Ježková (Ed.). KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.—12. září 2012, Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 326-339. ISBN 978-80-7290-620-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Procedury zakotvené teorie jako možnost výzkumné reflexe vlastního pedagogického působení
Název anglicky Grounded theory procedures as a possibility of research reflexion of my own paedagogical work
Autoři RODRIGUEZOVÁ, Veronika (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.—12. září 2012, Sborník příspěvků. od s. 326-339, 14 s. 2012.
Nakladatel Univerzita Karlova
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00071521
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7290-620-8
Klíčová slova česky výukový program; tematická kooperativní výuka; hra v roli; obrazový text; konstruktivistické pojetí výuky; zakotvená teorie
Klíčová slova anglicky educational programme; thematic cooperative education; play in role; visual text; constructivist concept of education; grounded theory
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D., učo 34241. Změněno: 17. 3. 2014 14:19.
Anotace
Příspěvek přináší vybrané výsledky empirického šetření, zaměřeného na problematiku autorských výukových programů pro vzdělávací oblast Člověk a společnost. Tyto programy představují aplikaci konstruktivistického pojetí a propojují oblast dějepisu s oblastí dramatické výchovy. Základní koncepční princip představuje hra v roli ve formě živého obrazu (still picture) jako způsob práce s textem. Zvolená kvalitativní metodologie vychází ze strategií zakotvené teorie (grounded theory) a odpovídá typu akčního deskriptivního výzkumu.
Anotace anglicky
The paper brings selected results of an empirical enquiry aimed at the topic of authored educational programmes for the educational area of Man and Society. These programmes represent an application of a constructivist concept and interconnect the domain of history with the domain of drama education. The basic concept principle is represented by the play in a role in a form of a still picture as a way of working with the text. The chosen qualitative methodology issues from the strategies of grounded theory and responds to the type of action descriptive research.
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2022 04:53