MALÝ, Tomáš. O brněnských rosenkruciánech, dvou kulturách a racionalizaci. Folia historica Bohemica, Praha: AV ČR, Historický ústav, 2013, roč. 28, č. 2, s. 291-305. ISSN 0231-7494.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název O brněnských rosenkruciánech, dvou kulturách a racionalizaci
Název anglicky The Brno Rosicrucians, Two Cultures And Rationalization
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Folia historica Bohemica, Praha, AV ČR, Historický ústav, 2013, 0231-7494.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00071522
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Rosenkruciáni; osvícenství; racionalizace; odklouzlení; sekularizace; Brno
Klíčová slova anglicky Rosicrucians; Enlightenment; rationalization; disenchantment; secularization; Brno
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., učo 22854. Změněno: 21. 10. 2016 21:33.
Anotace
Na počátku roku 1744 bylo v Brně odhaleno bratrstvo rosenkruciánů. Jeho členové byli podrobeni výslechům a nakonec na různou dobu uvězněni. Rozsáhlý materiál, který se k případu dochoval, umožňuje analyzovat postoje jednotlivých aktérů (členů bratrstva, úředníků, právníků, panovnice, církevních představitelů) a zamyslet se nad možností interpretace tohoto fenoménu, v němž se navzájem prolínaly magické elementy, alchymie, touha po poznání tajemství přírody, křesťanské rituály i jisté všenápravné myšlenky. Pokouším se zasadit tuto kauzu do kontextu historicko-sociologického bádání o racionalizaci, odkouzlení a sekularizaci, a poukázat na možnosti použití daných termínů pro podobný výzkum.
Anotace anglicky
In the early 1744, the so called confraternity of the star cross was revealed in Brno. Its members were subjected to interrogations and imprisoned for various periods. An extensive surviving material on the case enables analyses into the individual actors opinions (i.e. the fraternity members, the officials, lawyers, the queen and the church representatives) and a chance to meditate on interpretations of this phenomenon, which mingled magical elements, alchemy, a desire to understand the secret of the nature, Christian rituals as well as certain all-remedial ideas. In this article, I attempt to place this issue within the context of historical-sociological research on rationalization, disenchantment and secularization and show applicability of the given terms in similar research.
Návaznosti
MUNI/A/0788/2012, interní kód MUNázev: Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy (Akronym: Země a kulturní identita)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2019 01:56