ŠEVEČKOVÁ, Monika. Narození dítěte v lidové kultuře východních Slovanů (Birth of a child in the folk culture of Eastern Slavs). In Vorel, Jan a kol. Slavica Iuvenum XIV. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. p. 206–215. ISBN 978-80-7464-380-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Narození dítěte v lidové kultuře východních Slovanů
Name (in English) Birth of a child in the folk culture of Eastern Slavs
Authors ŠEVEČKOVÁ, Monika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Ostrava, Slavica Iuvenum XIV, p. 206–215, 10 pp. 2013.
Publisher Ostravská univerzita v Ostravě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00071544
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7464-380-4
Keywords in English gravidity; birth; ritual; rite; custom ; Slavs; paganism; midwife; prohibition
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 25/3/2014 15:56.
Abstract
Článek se věnuje rituálům a specifickým zvykům východních Slovanů spojeným s narozením dítěte v porovnání s jejich českými protějšky. Autorka hledá souvislosti mezi jazykem a kulturou a snaží se pomocí lingvokulturologických poznatků hledat odpovědi na otázky týkající se jak odlišných, tak i shodných momentů a poukázat na souvislosti popisující vztah Slovanů k narození dítěte (zákazy, doporučení, ochrana matky a dítěte, odkazy na pohanskou minulost.)
Abstract (in English)
This work describes specific customs which are practised before a childbirth and have an immediate connection to it. In transition rites there is an evident reason for using so many prohibitions and recommendations for the pregnant woman, we can also find here a mix of paganism and christianity and also the emphasis on the protection of the mother and the new born baby too.
Links
MUNI/A/0789/2011, interní kód MUName: Slované a slavistika v areálovém pojetí (Acronym: Areaslav)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 28/3/2023 16:33