BALABAN, Milan. Jugoslovensko-cehoslovacki odnosi u medjuratnom periodu. Herald of the Association of the Archives’ Employees of the Republic of Srpska. Banjaluka: the Association of the Archives’ Employees of the Republic of Srpska, 2013, roč. 5, č. 5, s. 263-275. ISSN 1840-4626.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jugoslovensko-cehoslovacki odnosi u medjuratnom periodu
Název česky Jugoslavsko-ceskoslovensky vztahy v meziratnom obdobi
Název anglicky Yugoslav-Czechoslovak relations in the Interwar period
Autoři BALABAN, Milan (70 Bosna a Hercegovina, garant, domácí).
Vydání Herald of the Association of the Archives’ Employees of the Republic of Srpska, Banjaluka, the Association of the Archives’ Employees of the Republic of Srpska, 2013, 1840-4626.
Další údaje
Originální jazyk srbština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Bosna a Hercegovina
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW http://www.uarrs-arhivisti.org/Doc.aspx?subcat=8&cat=3&id=3&lang=cir
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00071552
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Československo-Jugoslavské hospodářské vztahy
Klíčová slova anglicky Czehoslovak-Yugoslav economic relations
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Milan Balaban, Ph.D., učo 369136. Změněno: 6. 3. 2015 15:19.
Anotace
U međuratnom periodu Jugoslavija i Čehoslovačka su bile bliske saveznice i, osim vrlo intenzivne saradnje na političkom i vojnom planu, imale su i vrlo razvijene ekonomske odnose. Čehoslovačka je kao izvoznik industrijske robe, uvoznik jugoslovenskih poljoprivrednih proizvoda i važan izvor investicija bila jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Kraljevine. Bliski odnosi su kulmi-nirali stvaranjem Ekonomskog savjeta Male antante, koji je za cilj imao potpunu ekonomsku integraciju dvije zemlje i njihovog rumunskog saveznika.
Anotace česky
V meziválečném období, Jugoslávie a Československo byli blízcí spojenci, kromě velmi plodné spolupráce v politických a vojenských podmínkách, měli velmi rozvinuté hospodářské vztahy. Československo jako vývozce průmyslového zboží, a dovozce jugoslávských zemědělských produktů, a taky důležitým zdrojem investic, bylo jedním z nejdůležitějších hospodářských partnerů království. Blízké vztahy jsou vyvrcholením vytváření ekonomické rady Malé dohody, která byla zaměřena na plnou ekonomickou integraci obou zemí s jejich rumunskými spojenci.
Anotace anglicky
In the interwar period, Yugoslavia and Czechoslovakia were close allies and, except for a very fruitful cooperation in political and military terms, had a very developed economic relations. Czechoslovakia as an exporter of manufactured goods, the importer of the Yugoslav agricultural products and an important source of investment was one of the most important economic partners of the Kingdom. Close relationships culminated with creation of Economic councils of the Little Entente, which is aimed at full integration of the two countries and their Romanian allies.
Návaznosti
MUNI/A/0788/2012, interní kód MUNázev: Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy (Akronym: Země a kulturní identita)
Investor: Masarykova univerzita, Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 16:50