KOUBEK, Petr. Subjektivní teorie učitele jako konceptuální rámec disertačního výzkumu. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP X. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Subjektivní teorie učitele jako konceptuální rámec disertačního výzkumu
Název česky Subjektivní teorie učitele jako konceptuální rámec disertačního výzkumu
Název anglicky Subjective teachers' theories as a conceptual framework of author's dissertation
Autoři KOUBEK, Petr.
Vydání Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP X. 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky subjektivní teorie učitelů, kognice řídící jednání učitele, učitelovo myšlení, model profesního učení gestalt-schéma-teorie (G-S-T), kvality subjektivních teorií, metoda Struktur-Lege-Technik (SLT), profesní rozvoj učitelů
Klíčová slova anglicky teachers‘ subjective theories, cognitions forming teachers‘ behaviours, teachers’ thinking, professional learning model (G-S-T), Struktur-Lege-Technik (SLT) method, qualities of teachers’ subjective theories, professional teachers’ development
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Petr Koubek, Ph.D., učo 424331. Změněno: 13. 2. 2014 10:24.
Anotace
Konferenční příspěvek představil konceptuální rámec dizertační práce. Představil dosavadní poznání "subjektivních teorií učitelů" v kontextu pedagogického myšlení, učitelova profesního vývoje a to ve světle domácí i zahraniční literatury.
Anotace anglicky
This conference paper presented a conceptual framework of author’s dissertation. There was presented within a sample of Czech and foreign studies on the topic and theme of this dissertation, „subjective teachers‘ theories”, in the context of teachers‘ “pedagogical thinking”, and teachers‘ “professional development”.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 11:07