KOUBEK, Petr. Subjektivní teorie učitele jako konceptuální rámec disertačního výzkumu (Subjective teachers' theories as a conceptual framework of author's dissertation). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP X. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Subjektivní teorie učitele jako konceptuální rámec disertačního výzkumu
Name in Czech Subjektivní teorie učitele jako konceptuální rámec disertačního výzkumu
Name (in English) Subjective teachers' theories as a conceptual framework of author's dissertation
Authors KOUBEK, Petr.
Edition Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP X. 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) subjektivní teorie učitelů, kognice řídící jednání učitele, učitelovo myšlení, model profesního učení gestalt-schéma-teorie (G-S-T), kvality subjektivních teorií, metoda Struktur-Lege-Technik (SLT), profesní rozvoj učitelů
Keywords in English teachers‘ subjective theories, cognitions forming teachers‘ behaviours, teachers’ thinking, professional learning model (G-S-T), Struktur-Lege-Technik (SLT) method, qualities of teachers’ subjective theories, professional teachers’ development
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petr Koubek, Ph.D., učo 424331. Changed: 13. 2. 2014 10:24.
Abstract
Konferenční příspěvek představil konceptuální rámec dizertační práce. Představil dosavadní poznání "subjektivních teorií učitelů" v kontextu pedagogického myšlení, učitelova profesního vývoje a to ve světle domácí i zahraniční literatury.
Abstract (in English)
This conference paper presented a conceptual framework of author’s dissertation. There was presented within a sample of Czech and foreign studies on the topic and theme of this dissertation, „subjective teachers‘ theories”, in the context of teachers‘ “pedagogical thinking”, and teachers‘ “professional development”.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:00