MAREŠ, Miroslav. The extreme right´s relationship with Islam and Islamism in East-Central Europe: from allies to enemies. East European Politics & Societies. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2014, roč. 28, č. 1, s. 205-224. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325413502073.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The extreme right´s relationship with Islam and Islamism in East-Central Europe: from allies to enemies
Název česky Vztah krajní pravice k islámu a islamismu ve středovýchodní Evropě: od spojenců k nepřátelům
Autoři MAREŠ, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání East European Politics & Societies, Thousand Oaks, Sage Publications Inc. 2014, 0888-3254.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.437
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00073473
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Doi http://dx.doi.org/10.1177/0888325413502073
UT WoS 000329722100012
Klíčová slova česky krajní pravice; Islám; středovýchodní Evropa; islamofobie
Klíčová slova anglicky extreme right; Islam; East Central Europe; Islamphobia
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 27. 4. 2015 14:08.
Anotace
This article analyses the attitudes of extreme right actors from countries of East-Central Europe towards Islam and Islamism. First the broad spectrum of these attitudes is described, using the historical legacy and an analysis of situation in Western countries as the points of departure. This is followed by a description and analysis of extreme right entities and currents in East-Central Europe which cooperate with Islamists or view Islam in a favourable light. The next section examines the attitude of the extreme right towards Baathism and Arab nationalism. The penultimate section describes actors who established their profile on anti-Islamist issues, and the conclusion provides an overall summary of the present situation as well as estimated perspectives of future development.
Anotace česky
Tento článek se zabývá postoji krajně pravicových subjektů ze zemí středovýchodní Evropy k islámu a islamismu. Nejprve je vymezeno spektrum těchto postojů obecně na základě historického dědictví a analýzy situace v západních zemích. Poté jsou popisovány a analyzovány krajně pravicové subjekty a proudy ze středovýchodní Evropy spolupracující s islamisty či nahlížející příznivě na islám. Následuje exkurs o vztahu krajní pravice k baathismu a arabskému nacionalismu. V další části jsou popsány subjekty, které se profilovaly na protiislámské tematice. V závěru je zhodnocen celkově soudobý stav a jsou zde odhadnuty perspektivy dalšího vývoje.
Návaznosti
GAP408/11/0709, projekt VaVNázev: Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě
Investor: Grantová agentura ČR, Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 00:04