MAREŠ, Miroslav. The extreme right´s relationship with Islam and Islamism in East-Central Europe: from allies to enemies. East European Politics & Societies. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2014, vol. 28, No 1, p. 205-224. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325413502073.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The extreme right´s relationship with Islam and Islamism in East-Central Europe: from allies to enemies
Name in Czech Vztah krajní pravice k islámu a islamismu ve středovýchodní Evropě: od spojenců k nepřátelům
Authors MAREŠ, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition East European Politics & Societies, Thousand Oaks, Sage Publications Inc. 2014, 0888-3254.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.437
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00073473
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.1177/0888325413502073
UT WoS 000329722100012
Keywords (in Czech) krajní pravice; Islám; středovýchodní Evropa; islamofobie
Keywords in English extreme right; Islam; East Central Europe; Islamphobia
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Changed: 27. 4. 2015 14:08.
Abstract
This article analyses the attitudes of extreme right actors from countries of East-Central Europe towards Islam and Islamism. First the broad spectrum of these attitudes is described, using the historical legacy and an analysis of situation in Western countries as the points of departure. This is followed by a description and analysis of extreme right entities and currents in East-Central Europe which cooperate with Islamists or view Islam in a favourable light. The next section examines the attitude of the extreme right towards Baathism and Arab nationalism. The penultimate section describes actors who established their profile on anti-Islamist issues, and the conclusion provides an overall summary of the present situation as well as estimated perspectives of future development.
Abstract (in Czech)
Tento článek se zabývá postoji krajně pravicových subjektů ze zemí středovýchodní Evropy k islámu a islamismu. Nejprve je vymezeno spektrum těchto postojů obecně na základě historického dědictví a analýzy situace v západních zemích. Poté jsou popisovány a analyzovány krajně pravicové subjekty a proudy ze středovýchodní Evropy spolupracující s islamisty či nahlížející příznivě na islám. Následuje exkurs o vztahu krajní pravice k baathismu a arabskému nacionalismu. V další části jsou popsány subjekty, které se profilovaly na protiislámské tematice. V závěru je zhodnocen celkově soudobý stav a jsou zde odhadnuty perspektivy dalšího vývoje.
Links
GAP408/11/0709, research and development projectName: Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Contemporary challenges of democracy in East Central Europe
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:08