MIKULKOVÁ, Eva. Problematika skloňování slovinských názvů měst a jiných slovinských proprií (On declension of Slovenian city names and other toponyms). In Przybylski, Michal; Šaur,Josef. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 19-29. ISBN 978-80-210-6569-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematika skloňování slovinských názvů měst a jiných slovinských proprií
Name in Czech Problematika skloňování slovinských názvů měst a jiných slovinských proprií
Name (in English) On declension of Slovenian city names and other toponyms
Authors MIKULKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích, p. 19-29, 11 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00071641
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6569-7
Keywords (in Czech) turistické publikace; slovinská toponyma; slovinská antroponyma; skloňování
Keywords in English Tour Guide Literature; Slovene geographical personal names; Slovene personal names; declination
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Stanislav Oplatek, učo 108957. Changed: 17. 4. 2014 14:17.
Abstract
Eva Mikulková se snaží na základě vybraných jazykových nedostatků turistického průvodce Slovinsko (Baedeker, Praha 2008) poukázat na typické chyby ve skloňování slovinských názvů měst a dalších toponym (okrajově též antroponym), s kterými se může potýkat český mluvčí. Autorka zde shromažďuje existující pravidla skloňování cizích toponym a antroponym, přičemž tato obecná pravidla aplikuje na slovinská jména. Vedle problematiky skloňování sleduje E. Mikulková také problém počešťování jmen (kdy je vhodné v textu užít podobu počeštěnou či původní), navrhuje také zásady způsobu uvádění cizích (slovinských) toponym v publikacích turistického zaměření. Poznatky a závěry lze vztáhnout nejen na publikace „průvodcovského“ typu, ale i na ostatní jazykové projevy (písemné i ústní), v nichž se setkáme s nutností skloňovat slovinská vlastní jména.
Abstract (in English)
Eva Mikulková makes use of the linguistic deficiencies in a Czech-language Slovenian travel guide named Slovinsko (Baedeker, Praha 2008) to point out the typical mistakes in the declension of Slovenian city names and other toponyms (and rarely also anthroponyms) that a Czech speaker may encounter. The author summarizes here all existing rules for declining foreign toponyms and anthroponyms, and applies these general rules to Slovenian names. In addition to matters of declension, Mikulková also covers the question of when to use a name’s original form vs. the Czech one. She also suggests principles for how to present foreign (Slovene) toponyms in touristic publications. The observations and conclusions here can be applied not only to guide-type publications, but equally to other language acts (written and oral) where the need to decline Slovene proper nouns is obvious.
Links
MUNI/A/0872/2012, interní kód MUName: Kontrasty města v současných slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích (Acronym: KONTR)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 03:14