Informační systém MU
ZENDULKA, Ondřej. Perspektivní farmakoterapeutické možnosti u diabetické a cytostatiky indukované neuropatie (Promising pharmacotherapeutic options in diabetic and chemotherapy-induced neuropathy). Remedia. Remedia s.r.o., 2013, vol. 23, No 4, p. 270-277. ISSN 0862-8947.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Perspektivní farmakoterapeutické možnosti u diabetické a cytostatiky indukované neuropatie
Name (in English) Promising pharmacotherapeutic options in diabetic and chemotherapy-induced neuropathy
Authors ZENDULKA, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Remedia, Remedia s.r.o. 2013, 0862-8947.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30104 Pharmacology and pharmacy
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00071648
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) neuropatie; diabetes; cytostatika; antioxidanty
Keywords in English neuropathy; diabetes; chemotherapy; antioxidants
Tags podil
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 26. 4. 2014 13:39.
Abstract
Diabetická a cytostatiky indukovaná periferní neuropatie patři mezi časté formy periferních neuropatii. l přes rozdílnou primární etiologii máji tyto neuropatie společné patogenetické faktory vedoucí v konečném důsledku k poškození periferních nervů a k podobné sympto-matologii. Významnými spojovacími prvky podílejícími se na vzniku diabetické i cytostatiky indukované neuropatie jsou především oxidační stres, zánět a snížené hladiny růstových faktorů. V tomto sděleni jsou shrnuty výsledky preklinických i klinických studii s přírodními látkami trans-resveratrolem, kurkuminem a mangiferinem, které jsou perspektivně využitelné v léčbě neuropatii a jsou vybrány právě na základě společných patogenetických rysů obou forem onemocnění.
Abstract (in English)
Diabetic and chemotherapy-induced neuropathies rank among the most frequent forms of peripheral neuropathies. Despite their different primary etiology, these neuropathies share common pathogenetic factors that result in peripheral nerve damage and similar symptoms. Important common factors linking both diabetic and chemotherapy induced neuropathies include oxidative stress, inflammation and decrease of growth factor levels. This article summarizes the results of pre-c/inical and clinical studies involving the natural substances trans-resveratrol, curcumin and mangiferin, which could be used in the future for the treatment of both these neuropathies and which have been selected because of the common pathogenetic features of both these entities.
Displayed: 27. 9. 2022 03:10