MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN and Jindřiška SVOBODOVÁ. Biochar Hands-on Education. In Costa M. F., Dorrío B. V. , Kireš M. Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science. 1st ed. Košice: Pavol Jozef Šafárik University, 2013. p. 263-267. ISBN 978-989-98032-2-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Biochar Hands-on Education
Name in Czech Praktické vzdělávání o biouhlu
Authors MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN and Jindřiška SVOBODOVÁ.
Edition 1. vyd. Košice, Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science, p. 263-267, 5 pp. 2013.
Publisher Pavol Jozef Šafárik University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-989-98032-2-0
Keywords (in Czech) praktické vzdělávání, biouhel, pokusy
Keywords in English hands-on science, education, biochar, experiments
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 25/3/2014 10:50.
Abstract
Biochar topic integrates natural, environmental and social sciences and it is an ideal topic for integrating school subjects at all grades. Several schools worldwide have reported to perform biochar hands-on projects. Pupils don't just learn what has been discovered a long time ago. They actually become scientists doing their own research and have a chance to contribute to common open-source knowledge. In this paper we present several hands-on activities related to biochar. Biochar (carbonized biomass) has been a subject of booming scientific research for the period of past decade. Specialists of many different fields became interested in biochar research mainly because of its potential for: 1. climate change mitigation through carbon sequestration, 2. soil amendment, 3. energy source.
Abstract (in Czech)
Téma biouhlu (zuhelnatělá biomasa) integruje přírodovědné, environmentální a sociální vědy a je to ideální téma pro integraci předmětů na všech stupních škol. Dosud jen několik škol ve světě realizovalo biouhlové výukové projekty. Žáci se nemusí učit jen to, co někdo jiný kdysi objevil. Při praktických projektech se žáci stávají skutečnými vědci, provádí svůj vlastní výzkum a mohou tak přispět k rozvoji lidského poznání. V tomto článku prezentujeme několik praktických aktivit s biouhlem. Výzkum biouhlu se rychle rozvinul v posledním desetiletí. Specialisté z mnoha různých vědních oborů se začali zajímat o biouhel především kvůli jeho potenciálu pro: 1. zmírňování změny klimatu prostřednictvím sekvestrace uhlíku, 2. nápravu kvality zemědělské půdy, 3. energetické využití.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 29/6/2022 08:40