Informační systém MU
MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Biochar Hands-on Education. In Costa M. F., Dorrío B. V. , Kireš M. Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science. 1. vyd. Košice: Pavol Jozef Šafárik University, 2013. s. 263-267. ISBN 978-989-98032-2-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Biochar Hands-on Education
Název česky Praktické vzdělávání o biouhlu
Autoři MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN a Jindřiška SVOBODOVÁ.
Vydání 1. vyd. Košice, Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science, od s. 263-267, 5 s. 2013.
Nakladatel Pavol Jozef Šafárik University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-989-98032-2-0
Klíčová slova česky praktické vzdělávání, biouhel, pokusy
Klíčová slova anglicky hands-on science, education, biochar, experiments
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Změněno: 25. 3. 2014 10:50.
Anotace
Biochar topic integrates natural, environmental and social sciences and it is an ideal topic for integrating school subjects at all grades. Several schools worldwide have reported to perform biochar hands-on projects. Pupils don't just learn what has been discovered a long time ago. They actually become scientists doing their own research and have a chance to contribute to common open-source knowledge. In this paper we present several hands-on activities related to biochar. Biochar (carbonized biomass) has been a subject of booming scientific research for the period of past decade. Specialists of many different fields became interested in biochar research mainly because of its potential for: 1. climate change mitigation through carbon sequestration, 2. soil amendment, 3. energy source.
Anotace česky
Téma biouhlu (zuhelnatělá biomasa) integruje přírodovědné, environmentální a sociální vědy a je to ideální téma pro integraci předmětů na všech stupních škol. Dosud jen několik škol ve světě realizovalo biouhlové výukové projekty. Žáci se nemusí učit jen to, co někdo jiný kdysi objevil. Při praktických projektech se žáci stávají skutečnými vědci, provádí svůj vlastní výzkum a mohou tak přispět k rozvoji lidského poznání. V tomto článku prezentujeme několik praktických aktivit s biouhlem. Výzkum biouhlu se rychle rozvinul v posledním desetiletí. Specialisté z mnoha různých vědních oborů se začali zajímat o biouhel především kvůli jeho potenciálu pro: 1. zmírňování změny klimatu prostřednictvím sekvestrace uhlíku, 2. nápravu kvality zemědělské půdy, 3. energetické využití.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUNázev: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Zobrazeno: 27. 6. 2022 14:52