OSTRÝ, František. Jakub Jan Ryba a tři typy pastorální mše (Jakub Jan Ryba and three types of pastoral mass). Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 9, No 1, p. 23 - 32. ISSN 1803-1331.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jakub Jan Ryba a tři typy pastorální mše
Name in Czech Jakub Jan Ryba a tři typy pastorální mše
Name (in English) Jakub Jan Ryba and three types of pastoral mass
Authors OSTRÝ, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1803-1331.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071666
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Jakub Jan Ryba; mše; pastorální mše; pastorální hudba; čeští kantoři
Keywords in English Jakub Jan Ryba: mass: pastoral mass; pastoral music; Czech cantors
Changed by Changed by: Mgr. František Ostrý, Ph.D., učo 215594. Changed: 18. 2. 2014 20:17.
Abstract
Předkládaná vědecká analytická studie je věnována třem typům pastorálních mší v tvorbě Jakuba Jana Ryby, porovnává zástupce těchto typů – Missa pastoralis in C, Pastorální mše D dur a Česká mše vánoční. Zabývá se shodnými a rozdílnými elementy těchto mší, poukazuje na charakteristické vlastnosti a vývoj pastorálních mší v tvorbě českých kantorů.
Abstract (in English)
This scientific analytical study is devoted to three types of pastoral masses in production od Jakub Jan Ryba, compares representatives of this types – Missa Pastoralis in C, Pastoral Mass D major and Czech Christmas Mass. It deals with common and different elements of these masses, points out characteristics and development of pastoral masses in production of Czech cantors.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:40