Informační systém MU
VONKOVÁ, Erika. René Descartes: Jedna metoda, jedna věda, jedna teorie, jedno poznáíní (René Descartes: One metod, one science, one theory, one cognition). In Marta Goňcová. Občan a občanská společnost. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 120-134. Muni press. ISBN 978-80-210-6606-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name René Descartes: Jedna metoda, jedna věda, jedna teorie, jedno poznáíní
Name (in English) René Descartes: One metod, one science, one theory, one cognition
Authors VONKOVÁ, Erika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Občan a občanská společnost, p. 120-134, 15 pp. Muni press, 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071674
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6606-9
Keywords (in Czech) Descartes; filosofie; metody; věda; teorie ; poznání
Keywords in English Descartes; philosophy; metod; science; theory; cognition
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Changed: 1. 4. 2014 13:41.
Abstract
Výsledek výzkumu katedry občanské výchovy v oblasti výchovy k občanství a demokracii. Text přináší Descartovu metodu jako inspiraci pro řešení soudobé krize ve filosofi i poznání.
Abstract (in English)
The result of the research department of civics education for citizenship and democracy. Text brings Descartes method as an inspiration for solving the current crisis in philosophy and knowledge.
Displayed: 3. 6. 2023 23:42