ŠVANDA, Libor. Ke Klaretovu spisu Complexionarius. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 175-185. ISSN 1803-7402.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ke Klaretovu spisu Complexionarius
Název česky Ke Klaretovu spisu Complexionarius
Název anglicky Claretus’ poem Complexionarius
Autoři ŠVANDA, Libor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1803-7402.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Repozitář Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University
Kód RIV RIV/00216224:14640/13:00071711
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky Středověká literatura; Latinská literatura; Didaktická báseň; Klaret; complexio
Klíčová slova anglicky Medieval Literature; Latin Literature; Didactic Poem; Claretus; complexio
Štítky Claretus, Latin literature, medieval literature
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978. Změněno: 3. 3. 2014 10:40.
Anotace
Příspěvek je věnován Klaretově didaktické básni Complexionarius, jejímu popisu a obsahovému rozboru. V kontextu dalších Klaretových děl má spis svým tématem i dobou svého vzniku (pravděpodobně 40. léta 14. století) blízko k regiminu Medicaminarius, zaměřen je ovšem úžeji na výklad o lidských complexiones (povahách) a o jejich proměnách. Pozornost je věnována struktuře textu a tomu, jakým způsobem se v něm odráží nauka o septem res naturales. Autor třídí Klaretovy poznatky k jednotlivým complexiones a nově identifikuje některé textové shody s obdobným výkladem v díle Flos medicinae Scholae Salerni. Jako učební text Complexionarius poskytuje vhled do jedné z oblastí teorie medicíny, jak byla v českém prostředí pěstována v polovině 14. století.
Anotace anglicky
The article deals with Claretus’ didactic poem Complexionarius (written before 1348) and provides its description and content analysis. Among other Claretus’ writings it is related to Medicaminarius, a regimen sanitatis written in the same decade. The poem of 944 leonine verses describes the four human complexiones (temperaments) and puts them into context of so called septem res naturales. Structure of the poem and content of each chapter is outlined, Claretus’ method for characterization of each complexio is introduced, and Salernitan Rule of Health is identified as one of author’s sources. As a schooltext, Complexionarius allows us to take a look inside the medical theory as it was taught in the middle of 14th century in Bohemia.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
12Svanda.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Švanda, L. 31. 1. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1162185/12Svanda.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1162185/12Svanda.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1162185/12Svanda.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1162185/12Svanda.pdf?info
Vloženo
Pá 31. 1. 2014 22:01, Mgr. Libor Švanda, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978
Atributy
 

12Svanda.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1162185/12Svanda.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1162185/12Svanda.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
365,2 KB
Hash md5
c26aaeb34f82902670f604c12833fe2f
Vloženo
Pá 31. 1. 2014 22:01

12Svanda.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1162185/12Svanda.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1162185/12Svanda.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
27,7 KB
Hash md5
0575a3cc7629028eb21d3b40a71dd227
Vloženo
Pá 31. 1. 2014 22:01
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 5. 2022 15:02