ŠVANDA, Libor. Ke Klaretovu spisu Complexionarius (Claretus’ poem Complexionarius). Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 18, No 2, p. 175-185. ISSN 1803-7402.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ke Klaretovu spisu Complexionarius
Name in Czech Ke Klaretovu spisu Complexionarius
Name (in English) Claretus’ poem Complexionarius
Authors ŠVANDA, Libor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1803-7402.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University
RIV identification code RIV/00216224:14640/13:00071711
Organization unit Language Centre
Keywords (in Czech) Středověká literatura; Latinská literatura; Didaktická báseň; Klaret; complexio
Keywords in English Medieval Literature; Latin Literature; Didactic Poem; Claretus; complexio
Tags Claretus, Latin literature, medieval literature
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978. Changed: 3. 3. 2014 10:40.
Abstract
Příspěvek je věnován Klaretově didaktické básni Complexionarius, jejímu popisu a obsahovému rozboru. V kontextu dalších Klaretových děl má spis svým tématem i dobou svého vzniku (pravděpodobně 40. léta 14. století) blízko k regiminu Medicaminarius, zaměřen je ovšem úžeji na výklad o lidských complexiones (povahách) a o jejich proměnách. Pozornost je věnována struktuře textu a tomu, jakým způsobem se v něm odráží nauka o septem res naturales. Autor třídí Klaretovy poznatky k jednotlivým complexiones a nově identifikuje některé textové shody s obdobným výkladem v díle Flos medicinae Scholae Salerni. Jako učební text Complexionarius poskytuje vhled do jedné z oblastí teorie medicíny, jak byla v českém prostředí pěstována v polovině 14. století.
Abstract (in English)
The article deals with Claretus’ didactic poem Complexionarius (written before 1348) and provides its description and content analysis. Among other Claretus’ writings it is related to Medicaminarius, a regimen sanitatis written in the same decade. The poem of 944 leonine verses describes the four human complexiones (temperaments) and puts them into context of so called septem res naturales. Structure of the poem and content of each chapter is outlined, Claretus’ method for characterization of each complexio is introduced, and Salernitan Rule of Health is identified as one of author’s sources. As a schooltext, Complexionarius allows us to take a look inside the medical theory as it was taught in the middle of 14th century in Bohemia.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
12Svanda.pdf Licence Creative Commons  File version Švanda, L. 31. 1. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1162185/12Svanda.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1162185/12Svanda.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1162185/12Svanda.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1162185/12Svanda.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 31. 1. 2014 22:01, Mgr. Libor Švanda, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978
Attributes
 

12Svanda.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1162185/12Svanda.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1162185/12Svanda.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
365,2 KB
Hash md5
c26aaeb34f82902670f604c12833fe2f
Uploaded/Created
Fri 31. 1. 2014 22:01

12Svanda.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1162185/12Svanda.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1162185/12Svanda.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
27,7 KB
Hash md5
0575a3cc7629028eb21d3b40a71dd227
Uploaded/Created
Fri 31. 1. 2014 22:01
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 05:41