POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ a Libor ŠVANDA. Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod. ACC Journal. Liberec: Technická univerzita, 2013, XIX, 3/2013/Issue C, s. 134-139. ISSN 1803-9782.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod
Název anglicky Latin Medical Terminology in the Light of Modern Teaching Methods
Autoři POŘÍZKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí), Jozefa ARTIMOVÁ (703 Slovensko, domácí) a Libor ŠVANDA (203 Česká republika, domácí).
Vydání ACC Journal, Liberec, Technická univerzita, 2013, 1803-9782.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Repozitář
Kód RIV RIV/00216224:14640/13:00071718
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
Klíčová slova česky Lékařská terminologie; Lékařská latina; Inovativní metody výuky
Klíčová slova anglicky Medical Terminology; Medical Latin; Innovative Teaching Methods
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D., učo 10808. Změněno: 26. 5. 2014 12:45.
Anotace
Výuka základů latinského jazyka na lékařských fakultách je většinou založena na tradiční a konzervativní metodice, která vychází z modelu prezentace komplexních paradigmat vybraného okruhu gramatických jevů, pro něž se postupně hledá uplatnění v široké oblasti lékařských termínů. V inovovaných výukových materiálech je kladen hlavní důraz na to, aby se student učil jednotlivým gramatickým jevům v přímém kontextu s jejich praktickým uplatněním. Okruhy lekcí jsou členěny tematicky – začíná se s termíny z oblasti anatomie (souběžný předmět v prvním roce studia), pokračuje se s klinickými a patologickými termíny, v závěru je plánována lekce věnovaná termínům z oblasti farmakologie a recepturní latiny. Autoři při tvorbě materiálů vycházeli ze statistických analýz frekvence výskytu gramatických i lexikálních jevů, především typických kolokací (metodami korpusové lingvistiky). Velký důraz je kladen na provázanost lekcí z hlediska četnosti použití nových slov i gramatických jevů, diferenciaci lexika dle zaměření jednotlivých oborů a pragmatičnost výuky – ve cvičeních se pracuje i s autentickými materiály (lékařské dokumenty), příp. jsou na jejich základě vytvářena. Inovace spočívá také ve větší míře variability cvičebních schémat (choice gab fill, open gab fill, true/false, matching) a ve využití doprovodného obrazového materiálu, jenž má usnadnit a upřesnit porozumění významu nejběžnějších lékařských termínů, jejich stavbě a uplatnění v náležitém kontextu. Cílovou skupinou inovací jsou studenti bakalářských oborů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Anotace anglicky
The article aims to introduce innovative teaching materials for medical Latin for students of undergraduate courses at Faculty of Medicine at Masaryk University. The authors prepared these materials with the emphasis on teaching/learning grammatical and lexical phenomena in accordance with their common usage. They used mainly statistical analyses of grammar forms frequency and typical collocations (using the methods of corpus linguistics). Innovative materials also define the interconnection between particular lessons in terms of recurrence of new words and grammar, vocabulary differentiation according to the specialization of disciplines and teaching pragmatism; the exercises also use authentic materials). The innovation lies also in greater variability of exercise patterns and in the use of multimedia.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0233, interní kód MUNázev: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (Akronym: IMPACT)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Latinska_lekarska_terminologie.pdf   Verze souboru Pořízková, K. 20. 2. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1162209/Latinska_lekarska_terminologie.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1162209/Latinska_lekarska_terminologie.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1162209/Latinska_lekarska_terminologie.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1162209/Latinska_lekarska_terminologie.pdf?info
Vloženo
Čt 20. 2. 2014 11:10, Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D., učo 10808
  • osoba Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D., učo 119268
  • osoba PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218
  • osoba Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978
Atributy
 

Latinska_lekarska_terminologie.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1162209/Latinska_lekarska_terminologie.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1162209/Latinska_lekarska_terminologie.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
234,4 KB
Hash md5
00242e985b44f01efed63d3374579e52
Vloženo
Čt 20. 2. 2014 11:10

Latinska_lekarska_terminologie.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1162209/Latinska_lekarska_terminologie.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1162209/Latinska_lekarska_terminologie.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
18,4 KB
Hash md5
dbf33baa9812da356d79e6b001d1681f
Vloženo
Čt 20. 2. 2014 11:12
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 8. 8. 2022 16:15