PÍŠOVÁ, Michaela. Expertise in Foreign Language Teaching: What are the Best Teachers like? In Krjačkov, D.A. Magija INNO: Novyje technologii v jazykovoj podgotovke specialistov meždunarodnikov Tom 1. první. Moskva: Izdatelstvo MGIMO Universitet, 2013. p. 230-234. ISBN 978-5-9228-1042-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Expertise in Foreign Language Teaching: What are the Best Teachers like?
Name in Czech Expertnost ve výuce cizích jazyků: jací jsou nejlepší učitelé?
Authors PÍŠOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Moskva, Magija INNO: Novyje technologii v jazykovoj podgotovke specialistov meždunarodnikov Tom 1. p. 230-234, 5 pp. 2013.
Publisher Izdatelstvo MGIMO Universitet
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Russian Federation
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00066836
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-5-9228-1042-5
Keywords (in Czech) expertnost; učitel cizího jazyka, vhled, znalosti
Keywords in English expertise; foreign language teacher; insight; knowledge
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100. Changed: 18. 3. 2014 16:04.
Abstract
A discussion about quality in foreign language teaching inevitably addresses one of its central challenges,teacher professionalism. In order to gain deeper insight into teacher professionalism it is vital to focus on the best representatives of the profession, on expert teachers. The paper aims to present a research project which attempts to investigate the nature of expertise in foreign language teaching. More specifi cally, its theoretical background, methodology and results related to performance (observable aspects of expertise), knowledge and insight (deep / hidden aspects of expertise) in expert teachers of foreign languages will be discussed.
Abstract (in Czech)
Probíhající diskuse o kvalitě ve vzdělávání se nezbytně dotýká jedné z hlavních výzev, profesionalizace učitele. Pro získání hlubšího vhledu do problematiky je třeba se zaměřit na nejlepší představitele profese, na učitele experty. Článek prezentuje výsledky výzkumu zaměřeného na charakteristiky expertnosti ve výuce cizích jazyků. Konkrétně, představuje teoretická východiska výzkumu, metodologii a dílčí výsledky první fáze výzkumu věnované efektivnosti (pozorovatelné aspekty expertnosti), znalostem a vhledu (hloubkové / skryté aspekty expertnosti)učitelů cizích jazyků - expertů.
Links
GAP407/11/0234, research and development projectName: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:27