PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, František TŮMA a Jana ZERZOVÁ. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 154 s. ISBN 978-80-210-5744-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi
Název anglicky Theory and Research of Expertise in the Teaching Profession
Autoři PÍŠOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí), Petr NAJVAR (203 Česká republika, domácí), Tomáš JANÍK (203 Česká republika, domácí), Světlana HANUŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Klára KOSTKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Věra JANÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), František TŮMA (203 Česká republika) a Jana ZERZOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 154 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00066837
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5744-9
Klíčová slova česky expertnost v učitelství; profesní učení učitelů; modely učitele; učitel cizích jazyků
Klíčová slova anglicky teacher expertise; professional learning of teachers; models of the teacher; foreign language teachers
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747. Změněno: 13. 9. 2014 07:05.
Anotace
Publikace představuje přehledovou studii věnovanou tématu expertnosti v učitelství a procesu jejího utváření. V úvodu knihy jsou představeny obecné teorie expertnosti a různá pojetí uplatňovaná v různých oborech lidské činnosti. Dále jsou představeny modely učitele a jeho profesního učení a pojetí expertnosti a expertního výkonu v učitelství, která na těchto modelech staví, a to s akcentem na učitelství cizích jazyků. Závěr knihy je věnován determinantám rozvoje expertnosti u učitelů cizích jazyků.
Anotace anglicky
The book presents a review study that focuses on the topic of expertise in teaching and the process of its development. In the book, general theories of expertise and expert performance are introduced that have been formulated in various areas of human endeavour. Models of the teacher and their professional learning and approaches to expert performance in teaching are also introduced that build on these models, with particular emphasis on the teaching of foreign languages. Towards the end of the book, determinants of the development of teacher expertise in foreign language teachers are discussed.
Návaznosti
GAP407/11/0234, projekt VaVNázev: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Teorie_a_vyzkum_expertnosti__5_.pdf   Verze souboru Píšová, M. 2. 2. 2014

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Klára Uličná, Ph.D., učo 113956
  • osoba doc. Mgr. František Tůma, Ph.D., učo 119281
  • osoba doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., učo 12232
  • osoba doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100
  • osoba prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445
  • osoba prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., učo 17210
  • osoba Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
  • osoba doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747
  • osoba Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D., učo 79615
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 18. 9. 2021 20:03