PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, František TŮMA and Jana ZERZOVÁ. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi (Theory and Research of Expertise in the Teaching Profession). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 154 pp. ISBN 978-80-210-5744-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi
Name (in English) Theory and Research of Expertise in the Teaching Profession
Authors PÍŠOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr NAJVAR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš JANÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Světlana HANUŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Klára KOSTKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Věra JANÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), František TŮMA (203 Czech Republic) and Jana ZERZOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 154 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00066837
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5744-9
Keywords (in Czech) expertnost v učitelství; profesní učení učitelů; modely učitele; učitel cizích jazyků
Keywords in English teacher expertise; professional learning of teachers; models of the teacher; foreign language teachers
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., učo 33747. Changed: 13/9/2014 07:05.
Abstract
Publikace představuje přehledovou studii věnovanou tématu expertnosti v učitelství a procesu jejího utváření. V úvodu knihy jsou představeny obecné teorie expertnosti a různá pojetí uplatňovaná v různých oborech lidské činnosti. Dále jsou představeny modely učitele a jeho profesního učení a pojetí expertnosti a expertního výkonu v učitelství, která na těchto modelech staví, a to s akcentem na učitelství cizích jazyků. Závěr knihy je věnován determinantám rozvoje expertnosti u učitelů cizích jazyků.
Abstract (in English)
The book presents a review study that focuses on the topic of expertise in teaching and the process of its development. In the book, general theories of expertise and expert performance are introduced that have been formulated in various areas of human endeavour. Models of the teacher and their professional learning and approaches to expert performance in teaching are also introduced that build on these models, with particular emphasis on the teaching of foreign languages. Towards the end of the book, determinants of the development of teacher expertise in foreign language teachers are discussed.
Links
GAP407/11/0234, research and development projectName: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 22/3/2023 03:32