JUSTAN, Ivan, Lenka ČERNOHORSKÁ, Zdeněk DVOŘÁK and Pavel SLAVÍČEK. Plasma discharge and time-dependence of its effect to bacteria. Folia Microbiologica. Springer, 2014, vol. 59, No 4, p. 315-320. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-014-0301-y.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Plasma discharge and time-dependence of its effect to bacteria
Name in Czech Plazmový výboj a jeho efekt na bakterie
Authors JUSTAN, Ivan (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka ČERNOHORSKÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Zdeněk DVOŘÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavel SLAVÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Folia Microbiologica, Springer, 2014, 0015-5632.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10305 Fluids and plasma physics
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.000
RIV identification code RIV/00216224:14310/14:00073350
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s12223-014-0301-y
UT WoS 000337031400008
Keywords (in Czech) plazmová sterilizace; barierové výboje
Keywords in English plasma sterilization; barrier discharge
Tags AKR, EL OK, podil, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 8. 9. 2014 13:06.
Abstract
Our goal is to introduce new nonthermal plasma pencil. We used it to sterilize different microbial populations with differing ages. We used a plasma discharge of the following characteristics: radio frequency barrier discharger at atmospheric pressure with a working frequency of 13.56 MHz, and the working gas used was argon.
Abstract (in Czech)
Článek se věnuje výboji tryskovému výboji - typu plazmová tužka a jeho aplikaci pro sterilizaci. Prazovní plyn byl argon, pracovní frekvence byla 13.56 MHz.
Links
GA202/09/2064, research and development projectName: Povrchová úprava polymerních materiálů nerovnovážným plazmatem generovaným ve vodě pomocí vysokonapěťových pulzních výbojů
Investor: Czech Science Foundation, Surface modification of polymeric materials using non-equilibrium plasma generated by underwater pulsed high voltage discharges
KAN101630651, research and development projectName: Tvorba nano-vrstev a nano-povlaků na textiliích s využitím plazmových povrchových úprav za atmosférického tlaku
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Preparation of nano-films and nano-coatings on textiles using plasma surface treatment at atmospheric pressure
MSM0021622411, plan (intention)Name: Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Study and application of plasma chemical reactions in non-isothermic low temperature plasma and its interaction with solid surface
PrintDisplayed: 30. 9. 2022 02:47