PÍŠOVÁ, Michaela, František TŮMA, Tomáš JANÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expert teacher: the nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective). In 15th Biennial Conference EARLI 2013 "Responsible Teaching and Sustainable Learning", s. 988-989. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Expert teacher: the nature of expertise in the teaching profession (in FLT perspective)
Autoři PÍŠOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí), František TŮMA (203 Česká republika, domácí), Tomáš JANÍK (203 Česká republika, domácí), Eva MINAŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Klára KOSTKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 15th Biennial Conference EARLI 2013 "Responsible Teaching and Sustainable Learning", s. 988-989, 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00073476
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky expertnost; učitel; výzkum
Klíčová slova anglicky expertise; teacher; research
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D., učo 119281. Změněno: 10. 4. 2015 11:28.
Anotace
The paper aims to present selected results of the first two phases of a three-year research in teacher expertise and expert performance. Research aims include formulation of criteria for expert teacher identification, systematic analysis of the nature of expertise, and of the processes and determinants of expertise development and maintenance.
Anotace česky
Příspěvek má za cíl představit vybrané výsledky prvních dvou fází tříletého výzkumu expertnosti učitelů a expertního výkonu. Výzkumné cíle zahrnují formulaci kritérií pro identifikaci učitelů expertů, systematickou analýzu povahy expertnosti, a také procesy a determinanty rozvoje a udržování expertnosti.
Návaznosti
EE2.3.30.0009, projekt VaVNázev: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
GAP407/11/0234, projekt VaVNázev: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Grantová agentura ČR, Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 15:10