DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Brno: BizBooks, 2014. xi, 327. ISBN 9788026501497.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS
Authors DVOŘÁKOVÁ, Dana.
Edition 4. aktualiz. a rozš. vyd. Brno, xi, 327, 2014.
Publisher BizBooks
Other information
ISBN 9788026501497
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 9/12/2019 04:46.
PrintDisplayed: 29/9/2020 17:00