Informační systém MU
KUČEROVÁ, Lenka. Reflexe klavírní pedagogiky v českých zemích na přelomu 19. a 20. století v dobových odborných periodikách. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 9, č. 2, s. 1-9. ISSN 1803-1331.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reflexe klavírní pedagogiky v českých zemích na přelomu 19. a 20. století v dobových odborných periodikách
Název česky Reflexe klavírní pedagogiky v českých zemích na přelomu 19. a 20. století v dobových odborných periodikách
Název anglicky The Reflection of Piano Pedagogy in the Bohemia and Moravia at the Turn of the 19th and the 20th Century in a Contemporary Technical Periodicals
Autoři KUČEROVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1803-1331.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00071757
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky klavírní pedagogika; klavírní metodika; české země 19./20.století; primární pramen; časopis; noviny; periodika
Klíčová slova anglicky piano pedagogy; piano methodics; Bohemia and Moravia; 19./20. century; primary source; journal; newspaper; periodicals
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M., učo 180260. Změněno: 18. 2. 2014 08:06.
Anotace
Hlavním cílem studie bylo zmapovat a zanalyzovat co nejvíce relevantních dobových periodik a vytvořit rešerši týkající se dílčích témat oboru klavírní pedagogika. V některých případech jsou tyto poznatky okomentovány a srovnány se současnou situací.
Anotace anglicky
The main point of the article was to find and analyse utmost relevant contemporary periodicals and to create a search of the subthemes of piano pedagogy. In some cases these findings are commented and compare with today’s situation.
Zobrazeno: 9. 2. 2023 06:46